Валидациялау және верификациялау

2013 ж «ҚҚЭА» ЖШС ПГ шығарындыларын азайту мен сіңіру саласында верифкациялау, валидациялауды (детерминациялауды) (26.09.2013 ж №011 куәлігі) жүзеге асыру үшін және ПГ түгендеу жөніндегі есепті растау (26.09.2013 ж №012 куәлігі) үшін ұйымды аккредиттеу куәлігін алды.

Компанияда құрамында ПГ бағалау жөніндегі мамандары, IRKA жетекші аудиторлары, өнеркәсіптің әр түрлі салалары бойынша техникалық сарапшылары бар валидациялау мен верификациялау жөніндегі Топ құрылды..Мамандар тиісті оқулар мен стажировкалардан о.і. «ISO 14064 GHG Emissions Lead Verifier» (14064 ИСО бойынша ПГ Жетекші Верификаторы), Future Perfect, UK тренингтерден өтті.

2014 – 2016 жылдары «ҚҚЭА» ЖШС Алматы қ, Алматы, Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарындағы өндірістік кәсіпорындар үшін бірнеше ПГ верификациялауды жүргізді..

«ҚҚЭА» ЖШС: NCPOC, NCOC, Agip KCO, TСO, және басқалар  үшін ПГ шығарындыларына квота алуға қажетті құжаттарды әзірлейді..