Жұмыстардың тақырыптамасы

ҚҚЭА ЖШС  орындайтын және орындалатын жұмыстарының тақырыбы экологиялық жобалау мен консалтингке қатысты барлық міндеттердің жиынтығын қамтиды

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР БАҒЫТЫ:

 
 • ҚОҚ бағытындағы консалтинг;
 • ҚОӘБ және ҚОҚ тарауларын дайындау, қоғамдық тыңдаулар өткізу;
 • Эмиссия нормативтерінің: ШРШ, ШРТ, ҚОНЖ нормативтері жобаларын әзірлеу;
 • Қалдықтардың түзілуі мен орналастыру шектерінің нормативтері жобалары;
 • Экологиялық  аудит;
 • ҚО құрамдауыштарының мониторингі, оның ішінде  бағдарламалар әзірлеу;
 • Шаруашылық нысандарына ӨЭМ жүргізу;
 • Парниктік газдардың (ПГ) шығарындыларын басқару  жобаларын әзірлеу;
 • ГАЖ және мәліметтер базасы;
 • Еңбек жағдайы бойынша жұмыс орындарын аттестаттау;
 • Санитарлық-қорғаныс аймағының ауқымын негіздеу;
 • Су ресурстарын қорғау және пайдалану;
 • Су қорғау аймағы мен белдеулерін жобалау;
 • Гидрогеологиялық зерттеулер және жер асты суларының мониторингі;
 • ҚО құрамдарының фондық ахуалын бағалау (теңіз, құрлық, су, ауа, топырақ, биота).                                                                                                                               
 • Ихтиологиялық және гидробиологиялық зерттеулер;
 • Фондық және мониторингтік  экологиялық зерттеулер;
 • Инженерлік-экологиялық зерттеулер;
 • Теңіздегі  геомагнитті және батиметрлік зерттеулер;
 • Табиғи нысандар мен инженерлік құрылымдарға  инженерлік геофизикалық зерттеулер;
 • Өзен жүйелері  мен каналдарды гидравликалық моделдеу;
 • Су тасуы мен судың көтерілуін, гидроқұрылғылардың бұзылуын болжау;
 • Су басқан аймақтың ауқымын анықтау , селдің легі мен жаппай лықсуының бағытын есептеу;
 • Ұшқышсыз авиациялық жүйені пайдалану арқылы, оның  ішінде таулы және баруға қиын аймақтарда авиациялық жұмыстардың ауқымды жиынтығы;
 • Экологиялық және экологиялық-экономикалық залалдарды кешенді бағалау;
 • Тәуекелді бағалау, апатты модельдеу, өнеркәсіп өндірісінің қауіпсіздік декларациясын дайындау.