Нормалау және қалдықтармен жұмыс істеу

Қалдықтарды нормалау бөлімі төмендегідей қызмет түрлерін ұсынады:

 • Қалдықтарды орналастыру нормативі жобасын (ҚОНЖ) әзірлеу;
 • Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қауіптілік деңгейі мен сыныбын анықтау;
 • ҚОӘАБ, ҚОӘБ, ҚОҚ тараулары құрамында кәсіпорындардың өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару бойынша тараулары мен төлемдерді есептеулерді әзірлеу;
 • «Экологиялық бақылау Бағдарламасы» мен «Өндірістік мониторинг жөніндегі есептер» құрамында қалдықтарды басқару жөніндегі тарауларды әзірлеу;
 • Қолданыстағы заңнамалық және нормативті-құқықтық актілер бойынша экологиялық төлемдерді есептеу, қалдықтармен жұмыстар бойынша жұмыстарға сәйкес, бағалау негізінде өнеркәсіптік кәсіпорынға Экологиялық аудит жүргізу, солардың нәтижесінде қорытынды дайындау.

2005-2016 жылдар кезеңінде  төмендегідей компаниялар үшін сынама алу мен қалдықтарды құжаттауды қоса алғанда, қалдықтармен жұмыс істеу жобалары орындалды:Нормирование и обращение с отходами

 •  «Теңізшевройл» ЖШС;
 •    NCOC N.V;
 •  «Норс Каспиан Ойл Девелопмент» ЖШС;
 •    ҚПО («Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.»);
 •    ТеңізСервис ЖШС;
 •    Agip KCO;
 •  «ҚазМұнайГаз» БӨ АҚ;
 •  «ER SAI» ЖШС;
 •  «Argymak TransService» ЖШС;
 •  «Казахстанкаспийшельф» АҚ;
 •  «Қаражанбасмұнай» АҚ;
 •  «ТұлпарМұнайСервис» ЖШС және т.б.