Тәуекелді бағалау

Өнеркәсіптік тәуекелдіктерді бағалау, апаттарды үлгілеу

Өндірістік кәсіпорындардың тұрақты дамуы тәуекелдікті дәл бағалауды және құзыретті шешімдер қабылдауды қажет етеді. Тиімді шаралар әзірлеу және экологиялық тәуекелдіктерді талдау мен басқару тәсілдемелерін әзірлеу қоршаған ортаны қорғау саласындағы аса маңызды міндеттердің бірі болып табылады.