Физикалық әсерлер

Физикалық әсерлердің көздерін түгендеу. Физикалық факторлар мониторингі. Физикалық факторлардың ШРШ.

6 2 5
3 4

Компания:

  • мекеменің  өндірістік нысандарының қауіпсіздік және еңбекті қорғау бағытындағы нормативтерінің сәйкестігі бойынша кешендік бағалауды;
  • еңбек қауіптілігі мен зияндылық деңгейін бағалауды;
  • жарақат алу қауіпсіздігі мен ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалауды;
  • қызметкерлердің жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалауды жүзеге асырады. 

ҚҚЭА ЖШС –нің Жылжымалы экологиялық зертханасының құрамында  Физикалық факторларды бағалау және жұмыс орындарын аттестаттау Тобы жұмыс істейді. Бұл Топ Қазақстан Республикасының реестрінде тексеріліп, тіркелген заманауи әрі жоғары дәлдіктегі құралдармен жабдықталған..Сонымен қатар аталған Топ  жоғары білікті мамандардан тұрады және  шу, діріл, электрлі және магнитті өрістің қауырттылығын ( электрлімагнитті өрістің электрлі және магнитті құрамдауыштарын, радиожиіліктің электрлі өрісін, электрлістатикалық, өнеркәсіптік жиілікті 50 Гц) аспаппен , сонымен қатар, өнеркәсіптік кәсіпорынның жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттар мен микроклиматын, жарықтылығын өлшейді. Осы топ санитарлық-қорғау аймағын белгілеу («Қарашығанақ  Петролиум Оперейтинг») кезінде физикалық әсерлерді бағалау бойынша және «Еуроазиялық энергетикалық  корпорациясы» АҚ және т.б. үшін физикалық әсерлер эмиссиясының нормативі мен зиянды физикалық әсерлердің  атмосфералық ауаға әсерін инвентаризациялау жұмыстарын орындауда.